ข่าวสารและกิจกรรมเรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกผู้รับเหมางาน ปรับปรุงหลังอาคาร สำหรับโครงการ FN Outlet สาขาเพชรบุรี