ข่าวสารและกิจกรรมเรื่อง ขออนุมัติดำเนินการปรับปรุงหลังคาอาคาร โครงการ FN Outlet สาขาปากช่อง