ข่าวสารและกิจกรรมผลคัดเลือกผู้ดำเนินการรับเหมาปรับปรุงพื้นที่สาขาบางส่วนเพื่อรองรับ Supermarket สำหรับ FN Outlet สาขาระยอง