ข่าวสารและกิจกรรมขอเชิญเข้าร่วมยื่นซองประกวดราคา ผู้รับเหมางานปรับปรุงหลังคาอาคาร สำหรับโครงการ FN Outlet สำหรับสาขาปากช่อง