ข่าวสารและกิจกรรมFN จับมือ EA พาสื่อมวลชนเยี่ยมชม สถานีบริการชาร์จไฟฟ้า สาขา FN Outlet เพชรบุรี ภายใต้โครงการ “EA Anywhere”

บริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าท์เลท จำกัด (มหาชน) “FN Outlet” โดยนายวรชัย ประยูรพฤฒามร ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ FN Outlet ต้อนรับคาราวานสื่อมวลชน เยี่ยมชมสถานีชาร์จไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ FN Outlet สาขาเพชรบุรี โดยมีนายธนพัชร์ สุขสุธรรมวงศ์ Chief Marketing Officer บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)  “EA”  นำคาราวานสื่อมวลชนเข้าเยี่ยมชมสถานีบริการชาร์จไฟฟ้า เส้นทางจากกรุงเทพฯ – หัวหิน  ภายใต้ชื่องาน “Experience The New Experience by EA Anywhere”

ทั้งนี้ FNOutlet เข้าร่วมโครงการนี้ ในการขยายสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า “EA Anywhere” ที่รองรับการชาร์จไฟฟ้าของรถยนต์ไฟฟ้าทุกรุ่น เพื่อให้บริการสำหรับลูกค้าและผู้ที่เดินทางท่องเที่ยวได้แวะมาใช้บริการ ปัจจุบัน FN Outlet มีสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าจำนวน 2 สถานี ได้แก่ สาขาเพชรบุรี และสาขาพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นโครงการนำร่องในการให้บริการนี้