ข่าวสารและกิจกรรมเอฟ เอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าท์เลท ร่วมสานฝันน้องๆ ในวันเด็กแห่งชาติ 13 มกราคม 2561

เพื่อเป็นการร่วมสานฝันวัยเด็ก ในวันเด็กแห่งชาติปี 2561 ทาง เอฟเอ็น เอ๊าท์เลท จำนวน 7 สาขา ได้ร่วมบริจาคอุปกรณ์กีฬา ของเล่น และ เครื่องใช้ของเด็ก ให้กับหน่วยงานราชการจังหวัด โรงเรียน และหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ ที่มีการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ

โดยทางสาขาเพชรบุรีได้มีการมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับ อบต. ต้นมะพร้าว จังหวัดเพชรบุรี  และในส่วนของเล่นเด็กทางสาขาหัวหินได้มอบให้กับโรงเรียนเทศบาล 5 ห้วยทรายใต้ และยังมีโรงเรียนพิพิธประสาทสุนทร ซึ่งทางสาขาฉะเชิงเทราได้มอบของเล่นเด็กเป็นการสนับสนุนเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ นอกเหนือจากโรงเรียนแล้วสาขาฉะเชิงเทรายังได้ร่วมมอบของเล่นเด็กให้กับสมาคมนักข่าวและสื่อสารมวลชลฉะเชิงเทราและสถานีตำรวจแสนภูดาษ ในส่วนของสาขาพัทยาได้มอบของเล่นเด็กให้กับโรงเรียนเมืองพัทยา 3 (วัดสว่างฟ้าพฤฒาราม) ทางบริษัทยังได้รับการประสานงานจากสำนักงานประชาสัมพันธ์เขต 8 จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อสนับสนุนงานวันเด็ก ทางสาขากาญจนบุรีจึงได้มอบของเล่นเด็กให้กับทางสำนักงานฯ เพื่อสนับสนุนงานวันเด็กของทางจังหวัด พร้อมทั้งสาขาอยุธยายังได้ร่วมมอบของเล่นเด็กให้กับ กองบิน 5 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 300 ชิ้น นอกจากนี้สาขาศรีราชายังได้มอบเครื่องใช้ของเด็กให้กับที่ว่าการอำเภอศรีราชา โดยมุ่งเน้นให้เป็นขวัญกำลังใจกับเด็กๆ เพื่อพัฒนาตัวเอง “รู้คิด รู้เท่าทันสังคม” เร่งศึกษา”สร้างสรรค์เทคโนโลยี” เพื่อประโยชน์ของสังคมต่อไป