ข่าวสารและกิจกรรมขอเชิญเข้าร่วมยื่นซองประกวดราคางาน CM และผู้รับเหมาหลัก โครงการ FN Outlet จังหวัดฉะเชิงเทรา

ด้วยบริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าท์เลท จำกัด (มหาชน) เจ้าของโครงการ FN Outlet จังหวัดฉะเชิงเทรา มีความประสงค์จะจัดหาผู้ดำเนินการงาน Construction Management (CM) และผู้รับเหมาหลัก จึงใคร่ขอเรียนเชิญบริษัทต่างๆ ที่สนใจเข้าร่วมยื่นซองประกวดราคา โดยมีรายละเอียดเบื้องต้นของโครงการ ดังนี้

สถานที่โครงการ FN Outlet ตั้งอยู่ที่จังหวัดฉะเชิงเทรา
ขนาดพื้นที่ในอาคารโดยประมาณ 5,300 ตรม. (พื้นที่ทั้งหมดโดยประมาณ 12,000 ตรม.)
กำหนดเริ่มงานประมาณเดือน ต.ค.2560   (โปรดระบุระยะเวลาการดำเนินงานโดยประมาณมาด้วย)
หากท่านมีความสนใจและประสงค์จะยื่นซองประกวดราคาในครั้งนี้ โปรดดำเนินการจัดทำใบเสนอราคา ดังรายละเอียดที่ได้แนบใน Download Link ด้านล่างนี้ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

  1. งานบริหารจัดการโครงการ และควบคุมงาน (CM : Construction Management)
  2. งานผู้รับเหมาหลัก ประกอบไปด้วย :
    • งานก่อสร้าง
    • งานระบบ

(โปรดกรุณาแยกรายการ "ค่าวัสดุ และ ค่าแรง" ในใบเสนอราคา)

กำหนดวันเวลาและสถานที่ในการยื่นซองประกวดราคา ภายในวันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560 เวลา 12.00 น.  และ กรุณาส่งมายังที่อยู่ ดังนี้

บริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าท์เลท จำกัด (มหาชน)

991 ถนนพระราม 9 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง

กรุงเทพฯ 10250

บริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มีโอกาสร่วมงานกับบริษัทของท่านในอนาคตอันใกล้นี้ หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อคุณเนตรนรา วรางค์สุข ผู้จัดการฝ่ายบริหารโครงการฯ โทร. 064-301-6506 อีเมล์ netnara@fnoutlet.com ได้ทุกวัน และเวลาทำการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้