ข่าวสารและกิจกรรมพิธีมอบรางวัลเกียรติยศอายุงาน ประจำปี 2558

FNOUTLET โดยคุณปรีชา ส่งวัฒนา ประธานกรรมการบริษัท และ คุณเบญจ์เยี่ยม ส่งวัฒนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ร่วมในพิธีมอบรางวัลเกียรติยศอายุงาน ประจำปี 2558 เมื่อ 30 พ.ย. 58 ให้แก่พนักงานที่มีอายุงานครบรอบทุกๆ 5 ปี 10 ปี และ 15 ปี เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณและเป็นกำลังใจแก่พนักงานที่ได้ร่วมแรงร่วมใจ ปฏิบัติงานมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปีนี้มีพนักงานเข้ารับรางวัลถึง 42 ท่าน สะท้อนถึงความเชื่อมั่นในองค์กร และความมั่นคงของบริษัทได้เป็นอย่างดี