ข่าวสารและกิจกรรมกิจกรรม TEAM LEADER

FN OUTLET จัดกิจกรรมแบบ Adventure Based Learning : TEAM LEADER สำหรับผู้บริหาร ในการบริหารทีมและสร้างค่านิยมองค์กร เมื่อ 3 - 4 พ.ย. 58 ณ เดอะไพน์ รีสอร์ท จ.ปทุมธานี