ข่าวสารและกิจกรรมหลักสูตรอบรมผู้บริหาร THE MANAGER # 1

FN OUTLET จัดอบรมภายในหลักสูตร The Manager # 1 Organized as a real Manager and Management Tools โดยวิทยากร อาจารย์พิเชษฐ์ เวชสุภาพร จากสถาบัน MPI เมื่อ 13 ต.ค. 58