ข่าวสารและกิจกรรมทำบุญสำนักงานแห่งใหม่

FN OUTLET ทำบุญสำนักงานแห่งใหม่ ถนนพระราม9 เพื่อความเป็นสิริมงคลสำหรับชาว FN ทุกคน ‪‬ โดยได้รับเมตตาจากสมเด็จพระวันรัต วัดบวรนิเวศวิหาร เป็นองค์ประธานสงฆ์ เมื่อ 4 ต.ค. 58