ความรับผิดชอบต่อสังคม

ร้านต้นกล้า

ร้านต้นกล้า


บริษัทไม่เพียงทำกำไรอย่างยั่งยืนแต่ให้ความใส่ใจต่อการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน เช่นกันจึงได้มีการเปิดตัวร้าน “ต้นกล้า” ไว้เป็นช่องทางจัดจำหน่ายและเสริมความเข้มแข็งด้านการตลาดให้กับสินค้าโครงการหลวง สินค้าชุมชน และ ผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมโดยมีความคิดที่จะพัฒนาสู่ความยั่งยืนของธุรกิจร้านต้นกล้าสู่ระดับ Social Enterprise