ร่วมงานกับเรา

กรุณาติดต่อฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล บริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าท์เลท จำกัด (มหาชน)

991 อาคารเอฟเอ็น บิวดิ้ง ถนนพระราม 9 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง, กทม. 10250

โทร: 0-2300-4951 หรือ 0-64301-7134 อีเมล: recruit@fnoutlet.com เว็บไซต์: www.fnoutlet.com

ดาวน์โหลดใบสมัคร    

เรากำลังเปิดรับสมัครผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสำหรับตำแหน่งดังต่อไปนี้

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • Accountability for the effective implementation of Compliance policies and the execution of the compliance program.
 • Ensure that the Company follows all local legislation, regulations (BOT, SET, SEC etc.) and corporate policies.
 • Monitor the ongoing effectiveness of the compliance program and identify key activities.
 • Escalate re portable compliance issues in accordance with set time frames.
 • Lead or assist with any special investigations that may be required to be performed.
 • Ensure document controls are in place for key compliance risks.
 • Provide information or documents as requested by SEC/ SET and other governmental authorities.
 • Organize Board of Directors meetings, Audit Committee meetings and Shareholder meetings.
 • Work closely with other related departments such as Risk Management, Internal Audit team etc.
 • Provide legal advice on issues raised by internal departments and suggest practical actions/solutions for such issues.
 • Prepare, review, revise, and comment on contracts, notices, letters, and other legal documents provided by internal departments or customers.
 • Attend internal and external meetings on legal matters, prepare minutes of the meetings and report the same to supervisor and/or executive management.
 • Other tasks as assigned.

คุณสมบัติ

 • Male or female, aged 25-35 years old.
 • Master’s or Bachelor’s Degree in Law.
 • Direct experience in International Finance/Banking Law would be an advantage.
 • Excellent command written and spoken in English.
 • Good presentation, negotiation and communication skills, self-motivated, and systematic thinking, able to work under pressure.
สมัครงาน  

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • Managing overall accounting function and activities such as AR, AP, GL and reporting
 • Responsible for day to day account operation activity
 • Obtain and maintain a thorough understanding of the financial reporting and general ledger structure.
 • Ensure an accurate and timely monthly, quarterly and year end close.
 • Ensure the timely reporting of all monthly financial information.
 • Ensure the monthly and quarterly Bank Compliance activities are performed in a timely and accurate manner.
 • Supports budget and forecasting activities.
 • Monitors and analyzes department work to develop more efficient procedures and use of resources while maintaining a high level of accuracy.
 • Responds to inquiries from the CFO, Auditor, and other finance and firm wide managers regarding financial results, special reporting requests and the like.
 • Assist in development and implementation of new procedures and features to enhance the workflow of the department.

คุณสมบัติ

 • Bachelor and Master’s Degree in Accounting
 • Male or Female, 35 years old and above
 • Proven working 3-5 year experience in retail business or Public Limited Company.
 • Development of accounting knowledge continuously for 6 hours per year, according to the announcement Department of Business Development.
 • Registration is made by the Department of Business Development.
 • Knowledge of MS Office, accounting software, POS and ERP
 • Good command of English and presentation
สมัครงาน  

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • Manage 1-1 database for CRM including data structure, data capturing, data analysis and date usage as well as contributing to effective CRM implementation
 • Coordinate with related departments for CRM system development & implementation
 • Identify and segment customer, then develop CRM strategy in order to increase customer loyalty via 1-1 activities.
 • Finding new opportunity to increase profit per customer and serve sales and marketing needs.
 • Creating, planning, implementing and monitoring acquisition, retention and win-back campaign i.e. up-sell & cross sell program, loyalty program etc. that generated from customer insight to deliver incremental sales volume and highest customer satisfaction.
 • Keep up to date on competitive development in customer relation management.
 • Plan corporate sales promotion strategy and all kind activities to push sales
 • Responsible for Local promotion Marketing 7 branches to achieve the sales target.
 • Developing ideas for promotional marketing campaign
 • Coordinate with supplier and other departments in order to create mutual promotion
 • Control Budget of Sales Promotion
 • Need to work closely with area sale managers & branch managers to properly set up local marketing activities, communications, advertising etc
 • Monitoring competitor activity and generating leads for our retail store
 • Coordinate activities of departments, such as Graphic art, Merchandiser, Branch, Event, PR, and Online marketing

คุณสมบัติ

 • Bachelor's Degree or Master's Degree in Marketing or related fields
 • 28 Years old above
 • At least 3 years’ experience in CRM or marketing sales Promotion.
 • Strong in CRM with solid experience in implementing its activities
 • Sound knowledge and experience in retail
 • Good analytical skills in market and customer research
 • Sales force system background would be advantage
สมัครงาน  

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • Responsible for strategic E-commerce merchandising execution.
 • Plan and manage a set of KPI’s to achieve overall budgets including sales, margin, etc.
 • Sourcing products for e-commerce/social media market.
 • Deliver the Online sales growth, conversion, average order value for E-commerce product areas
 • Responsible for developing the existing portfolio and identifying new online business opportunities.
 • Drive increased revenue and profit to achieve the Company’s ambitious growth through online channel.
 • Manage and grow key customer relationships within existing accounts whilst developing new online business opportunities.
 • Periodical reporting of business performance as required.
 • Maximize sales performance of the product catalog by identifying opportunities through analytical data on best sellers, new reaction, current and upcoming trends.
 • Coordinate with logistic and warehouse department for the inventory and orders shipment and return.

คุณสมบัติ

 • Male or female. Thai nationality only.
 • Bachelor's Degree or higher in Business Administration or equivalent
 • Minimum 3 years of working experience in
 • Able to communicate in English
 • Good communication skill and can-do attitude
 • Strongly results-driven
 • Proficient user of MS Office (especially Excel), Outlook, Google Mail
สมัครงาน  

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • Responsible in product management and planning to increase sales volume and sales distribution with also creating strategy for marketing opportunity
 • Finding new quality suppliers
 • Coordinating between production, logistics and quality control departments to arrange shipments as per customer requirements
 • Supervising a team of merchandisers

คุณสมบัติ

 • Male / Female, aged 35 – 43 years old
 • Bachelor’s Degree or Master’s Degree in Marketing, Business Administration, Economics or any related fields
 • Minimum of 5 years experience in garment or leather or textile industry
 • Good command of English, both spoken and written
 • Sharp presentation and negotiation skills
 • Good Team player, Strong analytical ability Leadership and good problem-solving.
 • Must be able to create project plan and maintain project delivery projections
 • Work well under pressure and like to face new challenges
สมัครงาน  

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • Conduct merchandising and buying activities according to provided guidelines and policies.
 • Assist with research, analysis and planning functions, assist with drafting of product work plans and schedules.
 • Follow up on all work schedules; assist with presentations and preparations for meetings.

คุณสมบัติ

 • Age 25-35, Thai nationality.
 • Candidate must be having good academic qualifications including numerical and analytical skills.
 • Several years of experiences in this field and industry will be advantageous.
 • Good relevant computer ability with high quality presentation skills. The successful candidate is expected to be well-groomed and presented.
 • Able to communicate in English, Chinese.
สมัครงาน  

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • บันทึกรายการทางบัญชีต่างๆ ทางบัญชีให้ตรงเดือนบัญชี และหรือเดือนภาษี
 • จัดทำรายงานภาษีต่างๆ ตามปฎิทินภาษีของสรรพากร
 • ตรวจสอบการบันทึกทรัพย์สิน และการคิดค่าเสื่อมราคา
 • จัดทำรายงานทรัพย์สิน ,ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์(แยกสาขา/แยกฝ่าย)
 • จัดทำรายงานสรุปค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ประจำเดือน
 • ตรวจสอบงานเอกสารบัญชีจากบัญชีสาขา เช่น การเบิกเงินสดย่อย การเบิกและเคลีย์เงินทดรองจ่าย
 • จัดทำรายละเอียดประกอบงบทดลองประจำเดือน
 • ร่วมตรวจนับสินทรัพย์ และสินค้าคงเหลือประจำปี
 • ปฏิบัติงานตามกฎระเบียบทางบัญชีการเงินตามระเบียบบริษัท
 • ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรีด้านบัญชี
 • ประสบการณ์ 1 ปี ขึ้นไป
 • มีทัศนคติในการทำงานที่ดี ใส่ใจให้บริการ กระตือรือร้น
สมัครงาน  

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • ติดตามข้อมูล พร้อมบันทึกราคาซื้อสินค้า และเอกสารการบันทึกรับสินค้าในระบบจากฝ่ายคลังสินค้า
 • ติดตามเอกสารทางบัญชีเพื่อกระบวนการจ่ายค่าสินค้าตามรอบที่บริษัทกำหนด
 • จัดทำรายงานต้นทุนขายสินค้าตามกลุ่มสินค้าที่ดูแลประจำเดือน และประจำปี
 • ตรวจสอบรายการบัญชีสินค้า (Stock Card) รายตัว (SKU)
 • ตรวจสอบเอกสารการับสินค้า และการโอนย้ายสินค้า จากคลังสินค้า
 • จัดทำรายละเอียดประกอบงบต้นทุนขายประจำเดือน
 • ร่วมตรวจนับสินทรัพย์ และสินค้าคงเหลือประจำปี
 • ปฏิบัติงานตามกฎระเบียบทางบัญชีการเงินตามระเบียบบริษัท
 • ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรี ด้าน บัญชี
 • ประสบการณ์ 1 ปี ขึ้นไป
 • มีทัศนคติในการทำงานที่ดี ใส่ใจให้บริการ กระตือรือร้น
สมัครงาน