ร่วมงานกับเรา

กรุณาติดต่อฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล บริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าท์เลท จำกัด (มหาชน)

991 อาคารเอฟเอ็น บิวดิ้ง ถนนพระราม 9 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง, กทม. 10250

โทร: 0-2300-4951 หรือ 0-64301-7134 อีเมล: recruit@fnoutlet.com เว็บไซต์: www.fnoutlet.com

ดาวน์โหลดใบสมัคร    

เรากำลังเปิดรับสมัครผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสำหรับตำแหน่งดังต่อไปนี้

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • Identify and develop new business opportunities at B2B channel by promoting Nice product Range to new Clients.
 • Develop and manage new and existing clients by providing high caliber of service, explore and Identify all their needs.
 • Approach new businesses with proposals.
 • Manage and maintain sales / clients database.
 • Establish & maintain efficient relationship with new and existing clients.
 • Create proposals for target clients with relevant info and quotes.
 • Manage clients’ / projects’ receivables and cash collections in light of preset financial KPI.
 • Ensure clients have positive experience by communicating effectively pre and post deal process.
 • Oversee and manage corporate sales executives to achieve set targets .
 • Work closely with CEO to design required promotion and awareness campaigns for target market / clients.
 • Work closely with relevant departments / colleagues “Merchandise, marketing, LG & Logistic” to ensure efficient operation in terms of “ product availability, storage, delivery & after sales service” .

คุณสมบัติ

 • 5 to 10 years total experience min. 2 out of in B2B channel.
 • Excellent communication and presentation skills.
 • Fluent in English.
 • Excellent negotiation skills.
 • Team player and ability to work with & through others.
 • Strong ability to build and maintain effective relationship with B2B clients.
สมัครงาน  

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • จัดหาผู้เช่าพื้นที่ทุกโครงการที่รับผิดชอบ เพื่อให้เกิดรายได้ตามเป้าหมายและตรงตามกลุ่มธุรกิจที่หน่วยงานได้กำหนดไว้
 • จัดทำ กำกับ และควบคุมงบประมาณสำหรับรายได้จากการขายพื้นที่ ทั้งในระยะสั้น และระยะยาว
 • วางแผน และประสานงานระหว่างลูกค้าเช่าพื้นที่ศูนย์การค้าฯ กับฝ่ายต่างๆ
 • วางแผน และกำกับดูแลกิจกรรมส่งเสริมการขาย
 • สำรวจหาข้อมูลแนวโน้มธุรกิจหรือร้านค้าใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน รวมถึงแนวโน้มในอนาคตที่มีโอกาสขยายตลาด เพื่อวางแผนบริหารและวางกลยุทธ์การขาย เพื่อความทันสมัย และมีฐานข้อมูลลูกค้าสำรองไว้ติดต่อทดแทนพื้นที่ว่างได้ทันท่วงที

คุณสมบัติ

 • เพศหญิง/ชาย อายุตั้งแต่ 35 - 40 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทางด้านการขาย อย่างน้อย 5 ปี ทางด้านพื้นที่เช่าศูนย์การค้า
 • มีประสบการณ์ในการจัดทำ Tenant Mixed และ Zoning พื้นทีเช่า
 • มีทักษะทางด้านการสื่อสาร การเจรจาและตอบข้อซักถามได้ดี
 • มีความรู้คอมพิวเตอร์ใน MS Office
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันและมีความยืดหยุ่นในการทำงาน
สมัครงาน  

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • Plan & execute all marketing activities (promotion, events, out of home medias, roadshow, on-ground, etc.) to generate traffic to all branches of FN outlet.
 • Dealing with local authorities, communities & partners to create best interests & mutual benefits.
 • Co-ordinate with Area & Store manager to support sale volume & generate customer traffic.
 • monitoring outcomes & controlling budget

คุณสมบัติ

 • Male/female, 30+ Years
 • Degrees in marketing or related fields.
 • Experience at-least 5 years, prefer from retail, shopping industry.
 • Hands-on, promotional mind, outgoing activist
 • Willing to travel upcountry & enjoy working with changing environments
สมัครงาน  

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • ทำความสะอาดพื้นที่ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • ชาย/หญิง อายุ 20-45 ปี
 • มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
 • มีความกระตือรือร้น
สมัครงาน  

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • Managing overall accounting function and activities such as AR, AP, GL and reporting
 • Responsible for day to day account operation activity
 • Obtain and maintain a thorough understanding of the financial reporting and general ledger structure.
 • Ensure an accurate and timely monthly, quarterly and year end close.
 • Ensure the timely reporting of all monthly financial information.
 • Ensure the monthly and quarterly Bank Compliance activities are performed in a timely and accurate manner.
 • Supports budget and forecasting activities.
 • Monitors and analyzes department work to develop more efficient procedures and use of resources while maintaining a high level of accuracy.
 • Responds to inquiries from the CFO, Auditor, and other finance and firm wide managers regarding financial results, special reporting requests and the like.
 • Assist in development and implementation of new procedures and features to enhance the workflow of the department.

คุณสมบัติ

 • Bachelor and Master’s Degree in Accounting
 • Male or Female, 35 years old and above
 • Proven working experience in retail business or related firm
 • Knowledge of MS Office, accounting software, POS and ERP
 • Good command of English and presentation
สมัครงาน