Our Story

สาขาที่ 9 ตั้งอยู่ในสามจังหวัดชายแดนใต้ของประเทศไทย จังหวัดสงขลา อำเภอหาดใหญ่ เมืองที่มีวัฒนธรรมอันหลากหลาย พรมแดนระหว่างประเทศไทยและมาเลเซีย FN Outlet สาขาหาดใหญ่ได้นำสินค้าอันหลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของคนท้องถิ่น เช่น เครื่องนอน เครื่องครัว ของแต่งบ้านต่างๆ และเพื่อส่งเสริมสถาบันครอบครัวที่มีขนาดใหญ่ในจังหวัดภาคใต้ ทางสาขายังได้จัดเตรียมสินค้าสำหรับเด็กอีกด้วย ที่ FN Outlet เราคัดสรรและผลิตสินค้าที่มีคุณภาพในราคาผู้ผลิต ที่เหมาะสมสำหรับลูกค้า นอกจากนี้หาดใหญ่ยังเป็นเมืองท่องเที่ยว สาขาหาดใหญ่จึงมีสินค้าสำหรับนักท่องเที่ยวลูกค้าบ้านพี่เมืองน้อง ประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์ ก่อนกลับอย่าลืมแวะช้อปสินค้าหลากหลายเช่น เสื้อผ้าสำหรับบุรุษ และ สตรี รองเท้า นาฬิกา สินค้าแฟชั่นต่างๆ และ ขนมของฝากสินค้าไทย ที่ FN Outlet สาขาหาดใหญ่

 

  ที่อยู่

316 ถนนกาญจนวณิช ต. คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

  เวลา เปิด-ปิด

จ-อา.: 9:00น. - 20:00น.

  ติดต่อ

โทร. 064-184-8920