วิสัยทัศน์ และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

เอ๊าท์เลทที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว และคัดสรรสินค้าเฉพาะเอ๊าท์เลทของบริษัท เท่านั้น เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและสร้างประสบการณ์แห่งความสนุกและความประทับใจให้แก่นักช้อปและนักท่องเที่ยว
บริษัทเป็นเลิศด้านการเสาะหา คัดสรร และนำเสนอเฉพาะสินค้าและบริการ ที่คุ้มค่าที่สุดจากทั่วทุกมุมโลกเพื่อลูกค้าของเรา
บริษัทพร้อมขยายธุรกิจทั้งในและต่างประเทศด้วยเอ๊าท์เลททั้งในรูปแบบ ร้านค้าและร้านค้าออนไลน์ โดยใช้ความชำนาญด้านการคัดเลือกสิ่งที่ดีที่สุดมอบให้ลูกค้า

พันธกิจ

สร้างสรรค์จุดหมายของผู้เดินทางที่ครบครันทั้งการจับจ่าย การพักผ่อน และรสชาติที่ผ่านการคัดสรร อย่างพิถีพิถัน
จัดหาสินค้าที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตสมัยใหม่ที่มีคุณภาพจากทุกแหล่ง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า เพื่อให้แน่ใจว่าลูกค้าจะได้รับความคุ้มค่าสูงสุดจากทุกบาทที่จ่าย
แสวงหาช่องทางการสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจ และช่องทางการตอบสนองความต้องการของลูกค้า ตลอดเวลา
สร้างคุณค่าให้กิจการและรักษาผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยการดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบ โปร่งใส และยุติธรรม

ค่านิยม

เปิดใจรับการเปลี่ยนแปลง เปิดรับความแตกต่าง เปิดรับความคิดสร้างสรรค์และโอกาสใหม่ๆ
โดดเด่น แตกต่าง สร้างเอกลักษณ์เฉพาะตัว
เป็นทีมเดียวกัน เคารพความเห็นต่าง มุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน
ขยันหมั่นเรียนรู้ ไม่หยุดเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
สู้งาน เต็มใจ พร้อมให้บริการ
สร้างความไว้วางใจ ซื่อสัตย์กับตนเอง คนในองค์กร และคู่ค้า