วิสัยทัศน์ และพันธกิจ

Vision

วิสัยทัศน์

Design Outlet

เอ๊าท์เลทของบริษัทมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว สินค้าของเราผลิตและคัดสรรขึ้นสำหรับ เอ๊าท์เลทของบริษัทเท่านั้น เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและสร้างประสบการณ์แห่งความสนุกและ ความประทับใจให้แก่นักชอปและนักท่องเที่ยว

Deliver Best Value

บริษัทเป็นเลิศด้านการเสาะหา คัดสรร และนำเสนอเฉพาะสินค้าและบริการ ที่คุ้มค่าที่สุดจากทั่วทุกมุมโลกเพื่อลูกค้าของเรา

Delight All Customers

บริษัทพร้อมขยายธุรกิจทั้งในและต่างประเทศด้วยเอ๊าท์เลททั้งในรูปแบบ ร้านค้าและร้านค้าออนไลน์ โดยใช้ความชำนาญด้านการคัดเลือกสิ่งที่ดีที่สุดมอบให้ลูกค้า

Mission

พันธกิจ

  • สร้างสรรค์จุดหมายของผู้เดินทางที่ครบครันทั้งการจับจ่าย การพักผ่อน และรสชาติที่ผ่านการคัดสรร อย่างพิถีพิถัน
  • จัดหาสินค้าที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตสมัยใหม่ที่มีคุณภาพจากทุกแหล่ง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า เพื่อให้แน่ใจว่าลูกค้าจะได้รับความคุ้มค่าสูงสุดจากทุกบาทที่จ่าย
  • แสวงหาช่องทางการสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจ และช่องทางการตอบสนองความต้องการของลูกค้า ตลอดเวลา
  • สร้างคุณค่าให้กิจการและรักษาผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยการดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบ โปร่งใส และยุติธรรม

Core Value

ค่านิยม

Openness

เปิดใจรับการเปลี่ยนแปลง เปิดรับความแตกต่าง เปิดรับความคิดสร้างสรรค์และโอกาสใหม่ๆ

Uniqueness

โดดเด่น แตกต่าง สร้างเอกลักษณ์เฉพาะตัว

Teamwork

เป็นทีมเดียวกัน เคารพความเห็นต่าง มุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน

Learning

ขยันหมั่นเรียนรู้ ไม่หยุดเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

Energy

สู้งาน เต็มใจ พร้อมให้บริการ

Trust

สร้างความไว้วางใจ ซื่อสัตย์กับตนเอง คนในองค์กร และคู่ค้า