ประวัติบริษัท

บริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าท์เลท จำกัด (“FN”) จดทะเบียนก่อตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2543 ด้วยทุนจดทะเบียน เริ่มต้นเท่ากับ 1,000,000 บาท ภายใต้การบริหารของนายปรีชา ส่งวัฒนาโดยธุรกิจของบริษัทเริ่มจากการ มองหาโอกาสและเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่าย สินค้าตราสินค้า “Flynow” ซึ่งเป็นแบรนด์เสื้อผ้าชั้นนำที่ได้รับความนิยมจากผู้ซื้อทั้งในและต่างประเทศมาจำหน่าย ในช่วงที่ธุรกิจในเมืองไทยมีปัญหาเศรฐกิจ ได้รับผลกระทบจากสภาวะถดถอยในปี 2540 จึงทำให้เกิดแนวคิดทาง ธุรกิจที่นำสินค้าในสต๊อกที่มีการเคลื่อนไหวช้ามาระบายออกผ่านการจำหน่ายหน้าโรงงานในราคาที่ไม่บวก เพิ่มค่าขนส่งและค่าการตลาด ส่งผลให้เกิดรูปแบบการจำหน่ายสินค้าแบบศูนย์จำหน่ายสินค้า “เอ๊าท์เลท” ขึ้นแห่งแรกในประเทศไทย ภายใต้แนวคิด “คุณภาพส่งออก ราคาผู้ผลิต”

"จากจุดกำเนิดแห่งการพลิกวิกฤติเป็นโอกาส สิ่งที่จะทำให้FNเดินต่อไปอย่างยั่งยืน คือการรักษาอัตลักษณ์ของเรา คือความสามารถเรื่องดีไซน์ ความเข้าใจวิธีการผลิต และรู้จริงเรื่องช่องทางการจัดจำหน่าย นี่คือประเด็นสำคัญ สำหรับการก้าวเดินไปข้างหน้าบนจุดแข็งของตัวเราเอง"

นายปรีชา ส่งวัฒนา

 

นอกจากนี้เพื่อความยั่งยืนให้กับธุรกิจ บริษัทยังเพิ่มความหลากหลายของสินค้าผ่านการสั่งผลิตสินค้าภายใต้สร้างตราสินค้าของบริษัท (House Brand) ได้แก่ ตราสินค้า In-co, Monsieur In-Co, In-co Women, Madam In-Co, Cheval, Lady De’ Cheval, Cheval Kids, Sleep Mate, Nipon, Prim, Cushy, Cherish, Rollica และ ETC ซึ่งเป็นตราสินค้าจำหน่าย สินค้าอุปโภคได้แก่ เครื่องนุ่งห่ม (Apparel) และเครื่องใช้ในครัวเรือนและการเดินทาง (Non-Apparel) ควบคู่ไปกับการคัดสรรสินค้าคุณภาพภายใต้ตราสินค้าอื่นๆ

  รายละเอียดแบรนด์ของเรา  

ทั้งนี้เพื่อเป็นการเติมเต็มความต้องการซื้อของผู้ซื้อที่เข้ามาในเอ๊าเลทของบริษัท ซึ่งบริษัทมีสาขาเอ๊าท์เลท ณ ปัจจุบัน รวมทั้งสิ้น 10 สาขา ได้แก่ สาขาเพชรบุรี, สาขากาญจนบุรี, สาขาพัทยา, สาขาปากช่อง, สาขาสิงห์บุรี, สาขาหัวหิน, สาขาศรีราชา, สาขาอยุธยา, สาขาหาดใหญ่, สาขาฉะเชิงเทรา

 

บริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าท์เลท จำกัด มีทุนจดทะเบียน เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2557 เท่ากับ 315,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญเท่ากับ 3,150,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท