โครงสร้างธุรกิจ

บมจ. เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าท์เลท (FN)

ทุนจดทะเบียน
500,000,000 บาท

บจก. เซฟ นาว 2494 (SN)

ทุนจดทะเบียน
10,000,000 บาท

FN ธุรกิจ

ธุรกิจค้าปลีกจำหน่ายเสื้อผ้า เครื่องนอน เครื่องหนัง เฟอร์นิเจอร์ และเครื่องใช้ในบ้าน ผ่านศูนย์จำหน่ายสินค้าประเภทเอ๊าท์เลทรวม 12 สาขา ได้แก่ สาขาเพชรบุรี สาขากาญจนบุรี สาขาพัทยา สาขาปากช่อง สาขาสิงห์บุรี สาขาหัวหิน สาขาศรีราชา สาขาพระนครศรีอยุธยา สาขาหาดใหญ่ สาขาฉะเชิงเทรา สาขาระยองและ สาขาไดอาน่าหาดใหญ่

SN ธุรกิจ

จำหน่ายสินค้าประเภท เครื่องสำอาง ของใช้อุปโภคบริโภคในครัวเรือน และ ขนมนำเข้าจากต่างประเทศ