โครงสร้างธุรกิจ

บริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าท์เลท จำกัด (มหาชน) ("FN")

ทุนจดทะเบียน
500,000,000 บาท

บริษัท เซฟ นาว 2494 จำกัด ("SN")

ทุนจดทะเบียน
10,000,000 บาท

FN ธุรกิจ

ธุรกิจค้าปลีกจำหน่ายเสื้อผ้า เครื่องนอน เครื่องหนัง เฟอร์นิเจอร์ และเครื่องใช้ ในบ้าน ผ่านศูนย์จำหน่ายสินค้าประเภทเอ๊าท์เลทรวม 10 สาขา ได้แก่ สาขาเพชรบุรี สาขากาญจนบุรี สาขาพัทยา สาขาปากช่อง สาขาสิงห์บุรี สาขาหัวหิน สาขาศรีราชา สาขาพระนครศรีอยุธยา สาขา หาดใหญ่และสาขาฉะเชิงเทรา

SN ธุรกิจ

จำหน่ายสินค้าประเภท เครื่องสำอาง ของใช้อุปโภคบริโภคในครัวเรือน และขนม นำเข้าจากต่างประเทศ